Testage (nl)

De genetische evaluatie van Piétrain beren in kruising in Wallonië

Om zo goed mogelijk te voldoen aan de huidige vraag van de markt worden de genetische evaluaties niet meer raszuiver berekend, maar door het kruisen van de Belgische Negatief Landras, gehouden op de afdeling van de dierlijke productie en voeding van het Waalse Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CRA-W), met Piétrain beren uit de Waalse fokkers en het inseminatiecentrum van de provincie Luik. Alle beren uit het Belgian Piétrain programma zullen dus deelnemen aan deze genetische evaluaties.

De verkregen dieren hebben een genetisch type die overeenkomt met de slachtvarkens van onze markt.

De biggen die geboren zijn bij het CRA-W worden overgebracht in onze selectiemesterij van Cerexhe-Heuseux om gemest te worden van 20 tot 110 kg in een tweefasen voeding.

Gedurende deze periode worden de dieren om de twee weken gewogen en hun voedselopname gemeten.

Vóór het slachten, worden ze nog een keer gewogen en gemeten  met de Pig-Log. Al deze gegevens en de slachthuisresultaten worden verzonden naar de geneticus van de veeteelt eenheid van Gembloux Agrobio Tech. Zij berekenen dan de resultaten per vader voor verschillende specifieke productie eigenschappen van de vleesvarkens (levend gewicht, dagelijkse groei, voederconversie, vlees percentage, spekdikte, …)
Wanneer een band geslacht wordt, worden de resultaten van alle beren herberekend om met een groot aantal parameters in rekening te nemen.

De meest recente uitslagen worden gepubliceerd op de website van de varkensdienst van awé vzw.