Sélection des animaux (nl)

Selectie van de dieren

Een Pietrain commissie werd opgericht binnen de awé vzw. Deze brengt alle Waalse actieven Piétrain fokkers samen.

De commissie definieer de doelstellingen van de selectie binnen de Belgian Piétrain programma.

Deze kiest de beren die zullen deelnemen aan het beschermingsprogramma evenals de promotie assen van de Belgian Piétrain

Eens dat de beren geselecteerd zijn worden geplaats in een quarantaine stal nadat ze aan de nodige veterinaire onderzoeken hebben voldaan.